Koszty i sposób dostawy

Informacja odnośnie sposobu i kosztów dostawy

Dostawa Produktów i Transport

1. Dostawa zamówionego towaru trwa zwykle ok. 2 dni roboczych od potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep oraz zapłaty za towar w przypadku gdy zostanie przez nabywcę wybrany sposób dostawy firmą kurierską lub paczkomatem.
 Koszty transportu podane są w formularzu po kliknięciu przycisku "zamów".
W przypadku wybrania opcji transportu własnego Audiohit to sklep decyduje o sposobie dostarczenia towaru do klienta,
a termin dostawy może zostać wydłużony do 14 dni.

2. Podczas przyjmowania zamówienia może zostać uzgodniony z nabywcą inny termin realizacji nie dłuższy jednak niż 30 dni.

2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy za zgodą Nabywcy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie własnym lub dostawców.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, SKLEP zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów. Sumaryczne koszty dostawy nie będą wtedy wyższe niż koszty podane podczas składania zamówienia.
4. Zamówione towary będą dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej, do paczkomatu lub transportu własnego Audiohit albo w inny sposób obustronnie uzgodniony.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówione produkty wracają do SKLEPU i mogą być odebrane w jego siedzibie.
5. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić w obecności osoby wydającej towar, czy przesyłka jest kompletna lub nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.  Rozpatrzenie ewentualnej reklamacji na uszkodzenia lub braki powstałe podczas transportu następuje głównie w oparciu o spisany w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokół Reklamacji" Spisanie protokołu nie jest konieczne ale może utrudnić dochodzenie roszczeń.
6. Koszty transportu towaru ponosi Nabywca w kwocie podanej przed wysłaniem zamówienia do Sklepu, o ile przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży nie uzgodniono inaczej.
7. Sklep sprzedaje i dostarcza towary na terenie Polski